Socialinių paslaugų centro direktorė vėl POSTE

Siųsti Versija spausdinimui

Nijolė PETROŠIŪTĖ

Apie Raseinių socialinių paslaugų centro (RSPC) direktorę Violetą Augustaitienę per pastaruosius porą metų labai daug rašyta ir dar daugiau kalbėta. RSPC veiklą 2009 m. tikrino Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), net du kartus šio centro dokumentuose rausėsi Kontrolės ir audito tarnyba, rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius. Plušėjo čia ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, net du kartus RSPC tikrino Valstybinė darbo inspekcija (VDI). Šiuos patikrinimus vainikavo 2010-ųjų rugsėjo 16 dienos rajono tarybos sprendimas atleisti Violetą Augustaitienę iš RSPC direktorės ir projekto vadovės pareigų dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo. Šiandien teis-mo sprendimu V.Augustaitienė vėl grąžinta į darbą. Valdantieji tokio teismo sprendimo nė nebeskundė. Direktorei išmokėta solidi kompensacija, iš savivaldybės priteistos nepigios bylinėjimosi išlaidos, o pats bylinėjimosi procesas parodė, jog kur kas didesnę žalą rajonui atnešė pati savivaldybė su būreliu iš biudžeto išlaikomų juristų, kurie net vieno žmogaus nesugebėjo atleisti be nuostolių mūsų visų piniginėms (arba negebėjo įvertinti, jog to padaryti yra tiesiog neįmanoma).

Su administracijos žinia

Kaip „Alio, Raseiniams“ pasakoja V.Augustaitienė ir kaip nurodoma teismo sprendime, bene didžiausių nuostolių RSPC direktorė neva padariusi pirkdama du automobilius. „Bet jeigu jų nebūtume pirkę, tai šiandien mane gal teistų už nebepataisomas klaidas. Kas būtų atsakęs, jei kuris mūsų klientų laiku nebūtų suspėjęs pasiekti gydymo įstaigos, suklerusiam automobiliui sugedus kelyje? Mūsų automobiliai buvo visiškai sukiužę. Antraip, argi savivaldybės administracija būtų pritarusi naujų pirkimui?“ – pasakoja V.Augustaitienė, neslėpdama, jog planuojant pirkimą nebuvo numatyta, jog bus papildomų išlaidų dėl sutarčių mokesčio bei palūkanų. Visa viršyta suma sudarė apie 32 tūkst. Lt, iš kurių 804 Lt ir 1092 Lt sudarė sutarčių mokesčiai, 17637,28 Lt – palūkanos. Išeitų, jog belieka apie 12  tūkst. Lt viršytos sumos. Pagal administracijos direktoriaus pranešimą, dėl automobilių pirkimo viršijus nustatytą sumą prokuratūra buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą,
bet jis buvo nutrauktas nustačius, jog nusikalstama veika nepadaryta.
Bet problemos esmė net neviršytoje sumoje. „Automobilių įsigijimo aplinkybės kuo puikiausiai buvo žinomos savivaldybės administracijai. Sutartys buvo perduotos administracijos direktoriui ir būtent jam buvo pavesta šio pirkinio kontrolė. Šio pažeidimo nefiksavo ir tikrinimą atlikę kontrolieriai“, – pastebi V.Augustaitienė. Teismas tuo klausimu netgi taip įrašė: „Iš bylos medžiagos matyti, jog ji kaltinama tokiais nusižengimais kaip automobilių ar maisto produktų pirkimas, tačiau pirkimus vykdė Viešųjų pirkimų komisijos ir pan.“

Raidė brangiau už žmogų

Prie V.Augustaitienės nusižengimų buvo priskirtas ir minėtasis maisto produktų pirkimas nepasiturinčių asmenų maitinimui. Nemokami maisto talonai skiriami asmenims, kurių dėl nepakankamų pajamų, neįgalumo, netekto darbingumo ar ligos yra sunki materialinė padėtis. Tokiems asmenims mėnesiui skiriama po 10 10-ties litų vertės maisto talonų. Iki 2010 metų maisto produktai buvo perkami tik Raseinių mieste, o paskui buvo sudarytas maisto produktų krepšelis ir apie supaprastintą mažos vertės  maisto produktų pirkimą informacija buvo paskelbta  savivaldybės viešųjų pirkimų tinklalapyje, apie tai atskirai buvo informuoti prekybos tinklai. Konkurse dalyvavo 5 tiekėjai. Viešųjų pirkimų komisija galinčiais tiekti maisto produktus pripažino UAB „Inkubas“ ir kooperatyvinę bendrovę „Raseinių prekyba“. Firma „Desma“, nors ir pasiūliusi mažiausią kainą, buvo atmesta, nes ji turi tik vienintelę parduotuvę Betygaloje, tad Nemakščių, Šiluvos ar kitų atokesnių vietovių gyventojams pats nuvykimas iki parduotuvės kainuotų brangiau nei vertas pats maisto talonas. Todėl į šį klausimą buvo pažvelgta iš žmogiškosios pusės ir pasirinkti nors ir brangesnę kainą pasiūlę, bet patogesnį parduotuvių tinklą turį tiekėjai.

Senos „uodegos“

V.Augustaitienei teisme teko atmušinėti ir jai mestus kaltinimus dėl kasos darbo organizavimo. RSPC atlikto audito išvadose nurodoma, jog kasos darbas čia organizuotas ir kasos operacijos atliekamos ne pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, todėl neužtikrinta pinigų apsauga ir teisinga apskaita, o pačios kasos patalpos neįrengtos pagal Vidaus reikalų ministerijos reikalavimus. Tačiau, sako V.Augustaitienė (tą patį ji nurodė ir teismui), RSPC yra įsikūręs savivaldybei priklausančiame pastate ir turi 4 kabinetus, iš kurių 2 yra pereinami. Juose dirba 12 žmonių. „Kasos operacijos šitaip atliekamos nuo tarnybos įsikūrimo pradžios, nuo 2001-ųjų ir savivaldybės administracijai labai gerai yra žinoma, jog kasai skirti patalpas tiesiog nebuvo galimybės“, – sakė V.Augustaitienė, iškart atkreipdama dėmesį, jog ji pati pabandė šią įsisenėjusią bėdą spręsti: 2007 m. pabaigoje ji kreipėsi į savivaldybę prašydama  RSPC skirti patalpas panaudos sutartimi Ligoninės gatvėje Nr.1 ir inicijavo projektą pastato rekonstrukcijai bei statybai, pasinaudojant ES lėšomis. Rajono taryba minėtam sprendimo projektui pritarė ir šiuo metu jau vyksta projekto įgyvendinimas. RSPC Apskaitos skyrių prijungti prie centralizuotos buhalterijos savivaldybės administracija nusprendė prieš pat pasirodant tarybos sprendimo projektui. „Mūsų centras neturėjo jokių galimybių iš dabartinių užimamų patalpų paimti vieną kabinetą kasos operacijoms atlikti, tuo labiau, jog tos patalpos priklauso pačiai savivaldybei, kuri taip pat tuo klausimu nieko negalėjo padaryti.“
Dar „įdomiau“, jog 2009 metų birželio 23 d. savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos finansinio audito išvadoje ničnieko neužsimenama apie netinkamą centro kasos
darbo ir jos vykdomų operacijų organizavimą. Nuo praeitų metų vasario 2 dienos panaikintas RSPC Apskaitos skyrius, vyriausiojo buhalterio, buhalterio ir kasininko pareigybės bei visa apskaita perduota Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui. Jau vasario 12 d. RSPC direktorė dėl to kreipėsi į savivaldybės administraciją. Atsakymas – Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius kasos perimti negali, nes tokių funkcijų neatliks. V.Augustaitienė teismui nurodė net du kartus kreipusis į savivaldybę dėl kasos patalpų įrengimo, nes pati šių patalpų negalėjo pertvarkyti, tačiau tuo klausimu nebuvo priimtas joks sprendimas. Ir t.t., ir pan.

Skaičiavo savivaldybės klaidas

Tokių V.Augustaitienės „nuodėmių“ sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti, kurio gale – V.Augustaitienė už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleista iš darbo. Tačiau, pasirodo, drausmindami direktorę patys drausmintojai pridarė kur kas didesnių kliurkų ir pademonstravo visišką teisinį neišprusimą (apie moralę ir politinius niuansus šįsyk nekalbėsime), savivaldybei kainavusį kur kas brangiau nei nuostoliai dėl autobusiukų pirkimo, kurie ir šiandien sėkmingai tarnauja rajono žmonėms. Teismas savo sprendime savivaldybės valdininkus moko pačių elementariausių tiesų: „drausminė nuobauda yra skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo (…), drausminės nuobaudos negalima skirti praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas“ ir t.t. Teismo sprendime nurodoma, jog V.Augustaitienei skiriant drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo už šiurkštų
vienkartinį darbo pareigų pažeidimą – yra pažeistas ne tik terminas drausminei nuobaudai skirti, bet ir kitos Darbo kodekso normos.  Atleisdami V.Augustaitienę net nekvalifikavo jos padarytų nusižengimų, o atleidimo pagrindu nurodė tik DK 235 str. 1 d. – t.y. straipsnio dalį, apibrėžiančią, kas yra šiurkštus nusižengimas. „Atsakovas ne tik nekvalifikavo V.Augustaitienės padarytų nusižengimų, bet ir visiškai jų netyrė, apsiribojo tik kontrolierės ataskaitoje išvardintų pažeidimų nurodymu.“Teismas priminė, jog „teisme tikrinant darbuotojui paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą, pareiga įrodyti šio darbuotojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir kaltės buvimą tenka darbdaviui. Darbdavys to nepadarė, kaip ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių nusikaltimų kvalifikavimą šiurkščiais. Sprendime nurodytas ir dar vienas atleidimo pagrindas – atleidimas netekus pasitikėjimo bei pakenkus institucijos prestižui ir geram vardui. Tam pagrįsti taip pat nėra pateikta jokių įrodymų ir teisinių argumentų. Kaltinimai šiurkščiais darbo pažeidimais grindžiami tik prielaidomis“ ir t.t. Ir galop konstatuota, jog V.Augustaitienė „iš darbo buvo atleista be teisėto pagrindo.“

Paskutinio žodžio nedavė

Teismas konstatavo, jog buvo pažeistas ir DK 240 str. 1 d. reikalavimas, nes prieš skiriant drausminę nuobaudą darbdavys nepareikalavo, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Darbdavys privalėjo nurodyti konkretų pažeidimą ir duoti protingą terminą pasiaiškinimui, pasiūlyti, jog darbuotojas nurodytų visas aplinkybes, turinčias reikšmės drausminės atsakomybės taikymui. To padaryta nebuvo. Dar daugiau: V. Augustaitienė atleista buvo jos eilinių atostogų metu, nepranešant apie tokio klausimo svarstymą taryboje, svarstant klausimą skubos tvarka ir už akių. Todėl „teismas sprendžia, kad ieškovę iš darbo buvo siekiama atleisti tendencingai ir tokie neteisėti atsakovo veiksmai neabejotinai sukėlė ieškovei dvasinius išgyvenimus, stresą, pažeminimą. Vertintina ir tai, kad ieškovė tarybos sprendimu buvo grąžinta į darbą, bet šis sprendimas vėl buvo panaikintas“.

Brangios klaidos

Raseinių rajono apylinkės teismas, tenkindamas V. Augustaitienės skundą pripažino, jog ji iš darbo buvo atleista neteisėtai ir ją grąžino į ankstesnes pareigas. Už
priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010-09-17 iki 2011-02-19  priteisė jai 27713,84 Lt  ir nuo tos dienos vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojant po 114,52 Lt kas dieną iki teismo sprendimo įvykdymo. Neteisėtu pripažintas ir V.Augustaitienės atleidimas iš projekto vadovės pareigų, todėl priteisė jai vidutinį darbo užmokestį už likusį šios darbo sutarties galiojimo laiką – 5154 Lt.
Taip pat V.Augustaitienei iš rajono savivaldybės tarybos priteisė 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti, o taip pat 3060 Lt advokatų atstovavimo išlaidų.

Nėra ką skųsti

Savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas paklaustas, ar jie neketina šio teismo sprendimo skųsti, atsakė: „Ką ten beskųsi, jei šitaip pačios savivaldybės prisidirbta. Be to, skųsti galėtų rajono taryba, nes būtent ji Augustaitienę atleido. Bet ši jau nueinanti…“ Pati V. Augustaitienė sako, kad jos bylinėjimasis šalia kita ko parodė, jog ir savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono taryba daro klaidų. Ji nesako, jog viską darbe atliko idealiai, be mažiausios klaidelės. „Klaidų, be abejo, buvo ir aš jas pripažįstu, bet mane baudusiųjų klaidos kur kas didesnės…“

10 Komentarai

 1. Jurgis

  2011-03-24 13:40

  Savivaldybė kaltų juristų neieškos ir priteistas sumas išmokės iš administracijos direktoriaus rezervo, kaip buvo padaryta 2007-09-13 – 13684,50 Lt ir 2009-09-09 – 2966,19 Lt, iš viso 16650,69 Litai. O juristas Pocius gavo atlyginimą ir kelis metus vilkino bylą skusdamas aukštesniajam teismui ir kaltų klerkų nerado.

 2. ?

  2011-03-24 20:53

  Čia tai bent… Blemba, tai kaip mes galim gerai gyventi, jei šitokiems dalykams pinigai išleidžiami?

 3. Gvidas

  2011-03-24 20:57

  Tai ko verti savivaldybės juristai, jei net be išlaidų atleisti nesugeba? Tegul iš savo kišenės dabar sumoka.

 4. kaimietis

  2011-03-24 21:09

  Daugiau tokių moterų ir išmokytų valdininkus gerbti žmogų ir įstatymų laikytis.

 5. vau

  2011-03-25 09:37

  Total košmar. Jei vienos bobutės atleisti nesugeba, tai kaip gali ką nors rimtesnio padaryti?

 6. pagarba

  2011-03-25 11:41

  Pagarba moteriškei, neleido suminti.

 7. juokas

  2011-03-25 12:11

  Niekas nekaltas- aplinka kalta. Juokas ima iš tokių valdininkų, tik verkti norisi, kai reikia juos išlaikyti.

 8. Klausimas

  2011-03-25 13:31

  Ar kas nors direktorės už tokį tūsijimą atsiprašė? Durnas klausimas suprantu, nes valdininkai to nemoka.Norėčiau klysti, viskas bjauru///////////

 9. ?

  2011-03-25 16:44

  Pala, o kur ta STT, kuri kažką tyrė? Ar nieko taip ir nerado? kokie tyrimo rezultatai? Galėtumėt parašyti

 10. Stefa

  2011-03-26 11:21

  Bet skaityti baisu. reikia slubo vokycio, nes kitaip nebebus tvarkos, jei tokie dalykai savivaldybej dedas.