Sportas per savait?

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Seni?nij? varybos

Lietuvos seni?nij? pirmojo etapo varybos jau prasid?jo. Gegu?s 21 dien? Raseiniuose vyko rajono seni?nij? varybos, kuriose var?si krepinio 3×3, achmat? ir smiginio sporto entuziastai. Tai sud?tin? bendr? Lietuvos seni?nij? sporto aidyni? dalis ir pirmasis etapas. Truput? gaila, kad ? varybas neatvyko vis? rajono seni?nij? atstovai.
Krepinio varybose 3×3 pirm? viet? ikovojo Vidukl?s seni?nijos krepininkai, antra atiteko iluvos, tre?ia Paliepi? seni?nijos krepininkams. Smiginio varybose taikliausi buvo Girkalnio seni?nijos sportininkai, antri liko Vidukl?s, treti iluvos atstovai.
achmat? varybose Raseini? seni?nijos achmatininkai resunkiai ?rod? savo pranaum? prie Vidukl?s komand?, kuri liko antra. Nesunkiai buvo ?veikti ir Girkalnio atstovai, lik? tre?ioje vietoje.
Vis? i? sporto ak? nugal?tojai liepos m?nes? gins rajono garb? antrajame etape apskri?i? varybose. Birelio 4 dien? t?sis tolimesn?s varybos (parko tinklinio, aki?). Tai bus pirmojo etapo rajonin?s seni?nij? varybos. Labai laukiame atvykstan?i? seni?nij? sportinink?. Rungtynes organizuoja Raseini? KKSC. Daug darbo ir pastang? jas organizuojant ir vedant ?deda Raseini? KKSC direktoriaus pavaduotojas suaugusi?j? sportui Gintautas Bal?aitis.

Rajono krepinio lyga

Jau anks?iau paaik?jo rajono krepinio A lygos ?empionai ir vice?empionai. Pra?jus? sekmadien? beliko isiaikinti, kam atiteks tre?ia vieta krepinio A lygoje, ir isiaikinti visus prizininkus B lygoje, kadangi visoms ioms komandoms aidiant iki dviej? pergali? prireik? tre?i?j? rungtyni?.
Sporto ir laisvalaikio centre KARPYN? gegu?s 22 dien? pirmieji ? aiktel? ib?go Vidukel?s ir Josedos krepininkai. Tarp i? komand? visose finalin?se varybose vyko labai atkakli kova, tod?l to paties tik?tasi ir i io lemiamo susitikimo. ? kart? labiau pergalei pasiruo? buvo Josedos krepininkai, kurie laim?jo visus susitikimo ketvir?ius. aidiant antr?j? rungtyni? dal? tur?jo dvienkl? pranaum? ir laim?jo susitikim? – ikovojo III viet? A lygoje. Vidukel?s krepininkai liko ketvirti. Vidukel? Joseda 67-81 (22-24,
18-20, 12-17, 15-20). Nugal?toj? gretose pasiym?jo H. Paulauskas 19 tk.
B lyga komandos, kovojan?ios d?l pirmos vietos ioje lygoje Karpyn? aiginys. Susitikim? gerai prad?j? aiginio krepininkai sugeb?jo laim?ti k?linuk?, tur?dami dvienkl? pranaum? (13-33). Antrasis k?linukas buvo apylygis, j? pavyko laim?ti Karpynei (20-19). Tre?iasis k?linys v?l priklaus? Karpynei. Ketvirt?j?, lemiam? ir labai ?tempt? k?linuk?, po dviej? pralaim?t?, sugeb?jo laim?ti aiginio krepininkai (18-21). Jie ikovojo pirm? viet? B lygoje. Karpyn? aiginys 74-90 (13-33, 20-19, 23-17,
18-21). Nugal?toj? gretose pasiym?jo G. Astasevi?ius – 27 tk., K. ilva – 21 tk.
D?l tre?iosios vietos susitiko Lukn? kaim? bendruomen? Vidukl?. Sunkiai prad?j? pirm?j? k?linuk? Lukn?s krepininkai j? pralaim?jo (13-16), bet tai buvo pirmas ir paskutinis ios komandos pralaim?tas k?linukas iame susitikime. Lukn?s krepininkai sutriukino varovus ir laim?jo susitikim? d?l tre?iosios vietos. Lukn? – kaim? bendruomen? Vidukl? – 94-72 (13-16, 25-9, 27-21, 29-26). Nugal?toj? gretose pasiym?jo V. Garbaliauskas 34 tk.
A lygoje komandos pasiskirst? tokia tvarka: I vieta Autolera, II vieta Julisa, III vieta Joseda, IV vieta Vidukel?. Komandos buvo apdovanotos taur?mis, aid?jai medaliais ir atminimo diplomais. Taip pat buvo apdovanoti atskir? pozicij? geriausi aid?jai: geriausias centras V. Trepo?ka, sunkusis krato puol?jas V. Sevostjanovas, lengvasis krato puol?jas D. Dirmeikis, atakuojantis gyn?jas – D. Gricius, ?aid?jas L. Krivickas.
B lygoje buvo apdovanoti geriausi komand? aid?jai: Jauniai-2 G. Kasperavi?ius, kaim? bendruomen? Vidukl? A. Liatukas, Legionieriai G. Lendzevi?ius, Lukn? D.
Masaitis, Raseika M. Verpetinskas, Danspin-2 O. Vasiliauskas, aiginys A. ukauskas, Karpyn? A. Siri?naitis.

Futbolas. LFF III lyga

Raseini? futbolo komanda Danspin, aidianti LFF III lygos Kauno apskrities B diviziono lygoje, gegu?s 18 d. savo aikt?je iband? j?gas su Kauno komanda FK Aleksotas (Kaunas). V?l pasikartojo tas pats scenarijus, kaip ir pirmose i? met? varybose. Labai blogai suaid?me pirm?j? k?lin? ir leidome varovams pelnyti didi?j? ?var?i? dal?. Pirm?j? k?lin? ? kart? pralaim?jome net 0-4. Po pertraukos aidimas isilygino, sugeb?jome pelnyti tris ?var?ius, o varovams leidome pelnyti tik vien?. Deja, galutinis rezultatas ne m?s? komandos naudai. Pralaim?ta 3-5.
Gegu?s 22 d. aid?me ivykoje prie FK Vulkanas (Jurbarkas), bet pasidiaugti negal?jome, nes pralaim?ta v?l tokiu pa?iu scenarijumi pralotas pirmasis k?linys (0-2), tik antrasis suaistas lygiosiomis, bet galutinis rezultatas v?l ne m?s? naudai. Pralaim?ta 1-3.

Komentarų nėra