protai

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

(Bandymas suvokti finans? ministr?s pavartot? posak? ,,chaotikas susibalansavimas)

Kaip atsispirti nuo ekonomikos dugno? Lengviausiai nuo dugno atsispirti turb?t tuomet, kai galima u kako ?sitverti. Pavyzdiui, u virv?s. Tokia virve gal?t? tapti Vyriausyb?s si?lomos pagalbos ir paramos priemon?s.

Ta?iau Vyriausyb? pagalbos virv? ketina trumpinti: Seimas svarstys ?statym? pakeitimus, kuriais si?loma mainti motinyst?s (t?vyst?s) imokas, v?linti pensin? ami?, palikti 2 proc. ,,Sodros pervedimus ? priva?ius pensij? fondus.

Pasak finans? ministr?s, tai pad?s apsaugoti mones nuo ,,chaotiko susibalansavimo.

Kas tai yra ,,chaotikas susibalansavimas, suprasti beveik ne?manoma, nes ministr? to isamiau nepaaikina. Matyt, turimas galvoje kakoks individualus susibalansavimas, neatitinkantis Vyriausyb?s supratimo ir tiksl?.

Kitaip tariant, jei kokiai nors eimai pavyksta subalansuoti savo biudet?, tas subalansavimas valstyb?s kontekste gali atrodyti chaotikas. Taigi, kakoks smerktinas, neigiamas. Gal net priklausantis e?linei ekonomikai.

Vadinasi, nusipelnantis bausm?s.

Kitaip tariant, Lietuvos pilie?iai tarsi persp?jami, kad savarankikai ir deramai jie nesugeb?s susibalansuoti. Juos ,,nechaotikai subalansuos Vyriausyb? didindama mokes?ius, karpydama socialines imokas, nieko nedarydama, kad b?t? kuriamos naujos darbo vietos. Gyventojai tiesiog prival?s tvarkingai kaip protai gul?ti ant ekonomikos dugno ir nejud?ti kad nekilt? chaosas. I ministr?s odi? aiku, kad ir deficitinis valstyb?s biudetas taip pat yra subalansuotas ne buhalterikai, bet kakaip chaotikai.

Balansas, kaip inoma, yra darna. Ties? sakant, keista arba net ne?manoma b?t? ?sivaizduoti chaotikos darnos. Ar tai n?ra nerim? keliantis signalas, kad ir pa?ios Vyriausyb?s susibalansavimas tapo kakoks chaotikas arba paprastai kalbant labai jau nepatikimas ir apgaulingas?

Komentarų nėra