vent? Kilupiuose

Versija spausdinimui

Balandio 23 dien? rinkom?s Kilupi? kaimo bendruomen?s namuose v?sti Atvelykio. Nepab?gome gausaus lietaus, jis nesugadino nuostabi? ventini? linksmybi?, geros nuotaikos, humoristini? akimirk?. Didiausias d?mesys skirtas vaiku?iams, nes juk tai maosios Vaik? Velyk?l?s. Pasiruoimas iai ventei buvo kruoptus ir nuoirdus. Per atostogas vaikai pie?, gamino dovan?les, bendravo ir aid? kartu, savo darbeliais papuo? bendruomen?s namus. Pagyrimo ir pad?kos verti Urt?, Edgaras, Martynas ir Rasel?.
vent?s dien? kaimo maieji aid?, rideno kiauinius, min? m?sles… Iradingai ir linksmai vent? prasid?jo pasirodius Velyk? bobutei su dovanomis ir margu?iais. O kiek linksmumo ir ger? emocij? suk?l? bendruomen?s nari? pasirodymas atstriks?jo kikutis su auksiniu kiauiniu, prisistat? laput?, mekut?, maas dygus eiukas, visus nustebino briedis b?gdamas ris?ia.
O kokia vent? be sve?i?. Mus aplank? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos narys, Raseini? rajono kaim? bendruomeni? s?jungos pirmininkas, G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys su mona Zita, G?luvos seni?nait? Vida alvaitien?, asociacijos Ariogalos bendruomen? pirminink? Petrona Stankien? ir b?relis Ariogalos bendruomen?s nari?. Sve?iai pasveikino link?dami gyventi bendruomenikai, draugikai ir taikoje.
Velyk? bobut? bendruomen?s vardu pad?kojo ir apdovanojo darb?ias ir k?rybingas m?s? moteris Edit?, Vilm?, Odet?, Lin? ir Danut?. Pad?kota vis? vardu pagrindiniam vent?s r?m?jui Gen?s ir Aurimo Gelini? eimai, j? parama bendruomenei nuoirdi. vent?s metu Aurimo ?teiktos g?l?s nudiugino ne vien? sve?i? ir m?s? bendruomen?s nar?.
Atvelykio vent?s kulminacija buvo Ariogalos bendruomen?s nari? humoristinis spektakliukas. J? pasirodymas suk?l? daug ger? emocij? ir juoko.
Min?jome dar vien? pavasarik? vent? Motinos dien?. M?s? kaimo vaiku?iai visas mamas, mo?iutes i anksto nuoirdiai pasveikino savo sukurtais darbeliais, ? juos sud?jo savo id?jas, pad?k? ir meil? brangioms mamoms.
Nuoirdias eiles ir dain? posmus skyr? Ariogalos bendruomen?s nari? ansamblis tai sveikinimas visoms mamoms, m?s? bendruomenei.
Kilupi? kaimo bendruomen?s vardu d?kojome mus sveikinusiems, diuginusiems, linksminusiems auniems muzikantams, dainininkams.
D?koju visiems buvusiems kartu su manimi vent?je. Ir a ten buvau, ir a dainavau, linksminausi…
Bendruomen?s vardu Velyk? bobut?

Komentarų nėra