Žvejonė drumstame vandenyje

Siųsti Versija spausdinimui

Nijolė PETROŠIŪTĖ

Sako, po mūšio kumščiais nebemojuojama. Jei taip, tai kažin ar beverta prisiminti prieš trejetą mėnesių rajoną drebinusį savivaldybės valdžios vertimą, juolab, kad kitą sekmadienį – jau nauji savivaldybių rinkimai. Deja, mūsų turima informacija rodo, jog ne tik valdžios perversmą prisiminti verta, bet ir liūlį kai kam pravartu būtų dėl to sugurinti.

Nėra ugnies be dūmų

Dar prieš perversmą „Alio, Raseiniai“ buvo gavę informacijos, jog vertimą organizuos darbiečiai, valdančiosios daugumos atstovai, o to priežastis esanti neįgyvendintais likę kažkieno sumanymai, neįsisavinti milijonai, prie kurių, nebūdamas valdžioje, neprieisi. Viena iš tuokart sklandžiusių versijų buvo ta, jog Darbo partijos nariui Vaidui Kuzmarskiui, turinčiam statybų bendrovės RSB akcijų, parūpo vandentvarkos projektai, kurių bendra vertė – 24 mln. litų. Kita ore plevenusi versija –  tvarkiečiai nepasidalina su darbiečiais įtakos sferomis, nes Rolando Pakso vietininkas Raseiniuose Remigijus Ačas pernelyg pradėjęs domėtis biokuro tiekimu Raseinių šilumos tinklams. Biokurą šilumos tinklams tiekia UAB „Eglyta“, betarpiškai susijusi su darbiečio Romaldo Zubielos pavarde. Raseinių šilumos tinklų direktoriaus teigimu, praeitą šildymo sezoną už kurą buvo sumokėta daugiau kaip 3 mln. litų. O ten, kur pradeda vartytis milijonai, ten prasideda ir pjautynės dėl jų. Tuo abejojantiems pravartu prisiminti liaudies patarlę, jog nėra ugnies be dūmų. Tik belieka surasti tą dūmų židinį.
Jokios kritikos neatlaiko ir dabartinio mero Dainiaus Šadauskio tuokart pasakyti žodžiai, jog jų netenkinęs mero Petro Vežbavičiaus darbas, jis ir to, ir ano nepadaręs. Gal ko jis ir nepadarė, gal, tarkim, visa jo komanda nieko nedarė, bet jei nors kiek būtų galvota apie rajono žmones, apie rajono gerovę, tai kaip nors su tais negerais-nedarbščiais ir tuos porą mėnesių būtų pratempę, jei visus ketverius kadencijos metus iškentėjo. Šuo pakastas yra, matyt, kažkur kitur, o kaip seni žvejai pasakytų, jog sumaišties labiausiai reikia tiems, kurie ruošiasi žvejoti drumstame vandenyje. Tada, sako, didžiausios žuvys kimba.

„Pireka“ pasibrangino

Naujai sudrumsto vandens ratiluose įtartinai sušmėžavo Raseinių miesto vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ pastato rekonstravimo ir energetikos sistemos modernizavimo projektas. Rekonstruoti „Saulutę“ dar prie anos, nuverstosios, valdžios buvo pasišovusi UAB „Pireka“. Laimėjo jie konkursą, paruošė projektą, bet paskui nutraukė sutartį. Kaip tuos įvykius prisimena administracijos direktoriumi dirbęs Dainius Baltrušaitis, iš pradžių „Pireka“ dar bandė su savivaldybe derėtis: girdi, mes ir to, ir ano nenumatėm (nes ranga buvo perkama be projekto), primeskit mums už stogą ir dar už kažką. Savivaldybė nepurkštavo, kas reikalinga, tas reikalinga, tačiau kai rangovo apetitas neslopo, o savivaldybė nesutiko būti melžiama karve, sutartį „Pireka“ nutraukė, už tai susimokėjo įstatymų numatytas netesybas, atrodo, 100 tūkst. litų. Savivaldybė iš jų nupirko jau paruoštą projektą. O paskui netikėtai virto valdžia…
Kai į Dainiaus Baltrušaičio kėdę sėdo Liudas Kavaliauskas, „Pireka“ vėl įsigeidė atsisakytojo darželio projekto. Vėl dalyvavo konkurse ir vėl jį laimėjo. Tik šįkart užsiprašė kone pusantro milijono daugiau nei anuokart. O kodėl neprašyti, jei duoda? Anuokart projekto įgyvendinimui buvo prašoma 2171638 litų, o šįkart – jau 2,8 mln. Tačiau į šią sumą jau nebeįeina projektavimo darbai bei įranga, kuri buvo numatyta pirmajame konkurse.
Dar įdomiau buvo apeitos dar DBaltrušaičio ruoštos derybų sąlygos. Pagal tas sąlygas į derybas buvo pakviesta UAB „Skirnuva“, Panevėžio statybos trestas ir mums jau pažįstama „Pireka“. Tačiau „Skirnuva“, net pasiūlymų nepateikusi, pasitraukė iš derybų. Panevėžiečiai, nors ir buvo pateikę pasiūlymus, į derybas neatvyko. Atvyko vienintelė „Pireka“ ir jie vieni patys „derėjosi“, kol „išsiderėjo“ didžiausią galimą kainą.  Už tai nėra ko stebėtis, jog Raseiniuose jau sklando nauja sąmokslo teorija, jog būtent šis rangovas ir galėjęs organizuoti perversmą: girdi, jūs nuverskit nesušnekamą valdžią, o mes padėsime pasidalinti milijonus. Be abejo, tai – tik sąmokslo teorija, bet faktas kaip blynas, jog „Pireka“, savivaldybės administracijai vadovaujant Liudui Kavaliauskui, išpešė apie pusantro milijono litų daugiau
nei būtų gavusi prie Dainiaus Baltrušaičio.

„Vsio zakonno“

Savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas sako, jog viską jie darę pagal įstatymą, arba kaip sakė jų partijos patriarchas a.a. Algirdas Mykolas, „vsio zakonno“ (viskas teisėta). Ir ne savivaldybė esanti kalta, jog į derybas atvyko tik vienintelė „Pireka“. Į klausimą, kodėl taip skubėta su šiuo konkursu, kodėl, tarkim, nepalaukta vasario 27-osios, kitos kadencijos ir, galbūt, kitų politikų prie rajono valdžios vairo ir prie jo piniginės, L.Kavaliauskas atsakė: „Aš pats asmeniškai nebuvau įsigilinęs į tuos terminus, bet žinau, jog ES pinigus įsisavinti būtina. O „Pireka“ reikalavimus atitiko, į numatytą pinigų sumą išsiteko. Tai, kad jie jau kartą buvo pasitraukę iš konkurso ir vėl jame dalyvavo, įstatymas to daryti nedraudžia“. Taigi, „vsio zakonno“. Paklaustas, ar „Pireka“ užsiprašė didžiausios leistinos sumos, administracijos direktorius atsakė, jog „panašiai“. Bet tikrai viskas vykę įstatymiškai, jie nieko nepažeidę. Ar tu, skaitytojau, tuo patikėjai?

25 Komentarai

 1. Zofija

  2011-02-17 15:23

  Kaip pirštu į akį. Tik akis dumia, kad mumis rūpinasi. Kodėl keturis metus nesirūpino, o tik prieš kadencijos apbaigą rūpestis atsirado. Ačiū “Alio, Raseiniams”.

 2. Alma

  2011-02-17 15:26

  Pala, aš gal ko nesuprantu- Petrošiūtė dirba “Alio…”? Būtų nuostabu. Puikiai parašyta.

 3. jonas

  2011-02-17 17:22

  Pritariu Almai, sveikiname ponią Nijolę mūsų rajone.

 4. Eteris

  2011-02-17 17:25

  Net ir visai nesidominčiam, turėtų būti keista, kad keturis metus tiko, o paskutinius du mėnesius netinka. Reiškia tikrai kažkas už to slypi. Bet keisčiausia, kad nebijo nei viešumo, nieko. Gerai, kad yra kas atskleidžia tikruosius nuvertimo tikslus.

 5. magdes brolis

  2011-02-17 17:29

  Chebra, staigiai pirkit patį laikraštį ir paskaitykit komiksus 9 psl,- vot ten tai pavaryta. Kur dabar mūsų politikieriai slėpsis nuo magdusės?

 6. Raseiniukas

  2011-02-17 20:17

  Ar galit kas nors žmoniškai paaiškinti, ar Petrošiūtė tikrai “Alio Raseiniai” dirba?

 7. raseiniukui

  2011-02-17 20:33

  Koks skirtumas: parejo- neparejo. Svarbu kad rašo. “Valstiečiui’ vis tiek jau amba.

 8. patarėjas

  2011-02-17 20:46

  Jo, rinkit socdemus, ačus, zubielas ir jei išgelbės rajoną. Kas ne kas, o jie žvejoti tikrai moka.

 9. Jurgis

  2011-02-17 20:54

  Ko atvirai apie politiką ir moralę nepasakė Dainius Baltrušaitis

  Remiantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, savarankiškais politinės kampanijos dalyviais gali būti politinė partija, save išsikėlęs kandidatas. Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ teisinė forma yra asociacija, taigi ji nebūtų registruota Vyriausiosios Rinkimų komisijos, kaip savarankiška politinės kampanijos dalyvė. Todėl Sąjūdis „Rasai“ nusprendė apeiti įstatymą, sąjūdžio „Rasai“ nariai užsiregistravo kaip nepriklausomi nepartiniai kandidatai, o po to susijungė į koaliciją „Rasai“. Taigi koks skirtumas tarp sąjūdžio „Rasai“ ir koalicijos „Rasai“. Dauguma koalicijos narių yra buvę kairių ir dešinių partijų nariai, dalyvavę rinkimuose Naujosios Sąjungos sąrašuose, koalicijos narys ir buvęs meras Petras Vežbavičius. Kaip sako D.Baltrušaitis, įstatymas nepažeistas, asociacijų nariai gali dalyvauti rinkimuose kaip nepriklausomi kandidatai, tačiau akivaizdus faktas, kad tai yra tas pats sąjūdis RASAI, nes visų savarankiškai išsikėlusių kandidatų elektroninio pašto adresai buvo su vienoda pradžia „rasai‘ ir visų kandidatų viena bendra iždininkė. Kad būtum moralus, anot D.Baltrušaičio, reikia vadovautis ne tuo, kas neuždrausta-tas galima, bet turinio viršenybe, o ne jos formalia išraiška.
  Nepamiršdamas pasigirti darbo patirtimi banke ir kituose įstaigose, kur tvyravo vakarietiška kultūra, D.Baltrušaitis pasikuklino pasigirti 2003-2004 m. yra dirbęs UAB“Norvelita“, tačiau neilgai – jau 2004m. birželio mėnesį pradėjo vadovauti UAB „Korio laboratorija“, jis yra dirbęs ir UAB „Medaus pirkliai“. Iki Lietuvos įstojimo į ES „Korio laboratorija“ gamino trinktūras iš medaus, įvairius maisto papildus. Po įstojimo įsigaliojo griežti tokios gamybos reikalavimai, todėl įmonei teko ieškoti naujos veiklos. Nutarta pasinaudoti ES parama alternatyviai žemės ūkio veiklai – „Korio laboratorija“ steigs modernų bitininkystės ūkį, turintį 1000 avilių, pasistatys pastatą, kuriame bus medaus fasavimo ir išsukimo įranga. Visi darbai turėjo būti baigti 2008 m. rugpjūtį. D.Baltrušaitis tikėjosi , kad augs eksportas, kad 2009 m.“ Korio laboratorijos“ apyvarta viršys 5 mln. Litų. Parama 1,298 mln litų buvo paskirta. „Korio laboratorijos“ vadovai dėstė vizijas apie investicijas į bitininkystę, Kauno r. Babtų seniūnijoje pradėjo rausti žemės sklypą, bet netrukus statybos sustojo. Surikiavo apie 200 avilių, bet bičių nemaitino. Būdamos alkanos „Korio laboratorijos“ bitės išpjovė Babtų seniūnijos bitininkų 30 bičių šeimų. Babtų bičiuliai sako girdėję, kad dėl kilnojamojo „Korio laboratorijos“ bityno panašių nuostolių yra patyrę Prienų bei Marijampolės bitininkai. Projektui įgyvendinti reikėjo investuoti įmonės pinigų. Prasidėjus sunkmečiui, pasak D.Baltrušaičio, bankai atsisakė finansuoti projektą. D.Baltrušaitis nepaskaičiavo verslo plėtros rizikos, ES parama „Korio laboratorijai“ buvo nutraukta. Tai patvirtino Nacionalinės Mokėjimo agentūros darbuotojai. Liko tik skolos už supirktą medų ir žuvusias bites. Skolų D.Baltrušaitis neneigia, bet ir grąžinti neskuba. Nes pats „bitinėlis“ D.Daltrušaitis 2009 m. gegužės mėn. migravo į Raseinių rajono savivaldybę, o savo „Korio laboratorijos“ akcijas 2010-01-20 pardavė naujajam direktoriui.
  Kaip drąsiai iš išdidžiai D.Baltrušaitis dabar vardija savivaldybės ir ES pinigais finansuojamus projektus taip pat sunkmečio metu, tik skirtumas tas, kad čia ne jo uždirbti pinigai. Kaip galima patikėti, kad D.Baltrušaitis tinkamai paskaičiavo Raseinių parko plėtros ir kitų projektų riziką. Jam antrina ir Jordanas Kenstavičius, kuris skolina pinigus UAB „Medaus pirkliai“, kur dabar konsultantu dirba Dainius Baltrušaitis. „Korio laboratorijos“ vyrukų apgauti bitininkai iš Panevėžio bei Kauno rajonų sako liūdna, kad esama sukčių, regis, tokiame taikiame medaus versle, o man ši „bitinėlių“ byla labai panaši į „mailiaus“ bylą.
  Ir dar. Kandidatu į savivaldybės tarybos narius gali būti tik nuolatinis tos savivaldybės gyventojas. Kur, remiantis moralės ir sąžinės principu, gyvena D.Baltrušaitis Raseinių r. Gabšių kaime, o dirba Kaune, Juozapavičiaus g.7.

  Šaltiniai: Pagarbiai Alio, Raseiniai, skaitytojas
  Verslo žinios, 2007-08-14 Nr.152
  Ūkininko patarėjas, 2010-04-08, Nr.39(2542)

 10. geras

  2011-02-17 21:40

  Puiku, riekitės, ant viesnkito pilkit, o mes turėsim iš ko pasirinkti. Matyt, pataikyta į dešimtuką, jei visą str.komentaruose rašo.

 11. ?

  2011-02-17 21:42

  Ar dar liko Raseiniuose napasidalintų milijonų. Dar savaitę turim iki rinkimų, gal imam valdžią ir dalinamės. Pasakysim, kad išgebėti atėjom.

 12. Baja

  2011-02-17 22:34

  Tur būt straipsnis pataikė kažkam į skaudžią vietą, kad rašo tokius ilgus komentarus. Gerai gerai kapokitės. Gi turit stipriai suktis, kad patektumėt prie lovio. Net juokinga kaip visi stengiasi.
  Tik niekaip nesuprantama kaip lietuviai gali stoti į darbo partiją, o tuo labiau balsuoti už juos.

 13. X

  2011-02-17 23:46

  Auksinės J. Erlicko mintys
  Apie Uspaskichą:
  Ir tada jis pakilo aukštai aukštai virš debesų ir, ten plasnodamas, griausmingai sušuko:
  – Kas aš toks? Mes užvertėm galvas į viršų ir drąsiai atskėm: Šūdas! Tada jis nudribo. Gerai, kad pasakėm teisybę. Kitaip dar ilgai jis būtų padebesiais skraidęs ir mus šūdais drabstęs. Ir visi mus šūdžiais vadintų.

 14. kaltas

  2011-02-18 09:08

  Mieli žmonės, prisiimkim atsakomybę kiekvienas: jei vagis išrinkom, tai jie ir vagia. Jie mūsų valia yra valdžioje. Pamąstykim apie tai nors šį kartą.

 15. Rasa

  2011-02-18 13:41

  Sveiki, norėčiau pasidalinti informacija, kurią radau internete.

  A.V.Indriūnas. Kam naudinga, kai rinkėjai neina balsuoti?

  Visų pirma, naudingiausia tiems, kurie perka balsus. Ir nesvaru kokiu
  būdu: už pinigus, už alaus butelį, už pažadus padaryti neteisėtą veiksmą ir pan. Nors balsų pirkimą draudžia įstatymas, nors už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė, bet realus gyvenimas rodo, kad tai vienur, tai kitur „iš po skverno“ išlenda tokie faktai. Tiesa, balsu pirkimui baudžiamųjų bylų nėra daug, bet vis dėlto pasitaiko.

  Balsų pirkėjai irgi nesnaudžia, išaiškėjus vienam balsų pirkimo būdui, jie išranda kitą, rafinuotesnį ir toliau jį naudoja, kol kas nors jų „nepagauna“…

  Kad tikrai jiems naudinga agituoti, jog rinkėjai neitų balsuoti, panagrinėkime konkrečius pavyzdžius.

  Žinant savivaldybės teritorijos rinkėjų skaičių ir toje savivaldybėje renkamų tarybos narių skaičių nesunku suskaičiuoti, kiek vienam kandidatui reikia surinkti balsų, kad patektum į tarybos narius. Tarkime, mūsų skaičiavimai rodo, jog rinkimams laimėti vienam kandidatui reikia surinkti 4 tūkstančius balsų. Aišku, jeigu rinkimuose dalyvautų visi, tai yra 100 procentų į sąrašus įrašytų rinkėjų.

  Kaip pasikeičia rezultatai, kai į rinkimus ateina mažiau rinkėjų? Jeigu, pavyzdžiui, faktiškai rinkimuose dalyvauja mažiau kaip 50 procentų į sąrašus įrašytų rinkėjų, tai rinkimų laimėjimui vietoje 4 tūkstančių pakanka tik 2 tūkstančių balsų. Tikrumoje, tokiu atveju, kiekvieno rinkimuose dalyvaujančio balsas pagal savo įtaką rinkimų rezultatams tarytum prilygsta dviems rinkėjų balsams.

  Kitais žodžiais sakant, iš esmės rinkėjo, nedalyvavusio rinkimuose balso teisė nedingsta, jis gera valia tą savo balso teisę perduoda kitam, tik nežinia kam. Gal būt net savo pikčiausiam priešininkui.

  Tuo tarpu tiems, kurie perka balsus, kuo mažiau rinkėjų ateina į rinkimus, tuo didesnę įtaką rinkimų rezultatams turi nupirkti balsai.

  Todėl balsų pirkėjai išsijuosę agituoja, kad nėra gerų kandidatų, kad visi kandidatai nesąžiningi, kad jie savanaudžiai, todėl nėra prasmės juos rinkti, nėra prasmės eiti balsuoti.

  Yra ir politinių partijų, iškėlusių savo kandidatus rinkimuose, kurioms nebaisu, kad rinkėjai neina balsuoti. Jeigu partija turi pastovų garantuotą elektoratą, kuris nežiūrint kitų aplinkybių, kaip blogo oro, partiją smerkiančių žinių, šeimyninių aplinkybių, vis tiek ateina į rinkimus ir atiduoda savo balsą už jos kandidatus. Tačiau įprastai tokios partijos, jausdamosi garantuotos rinkimų rezultatais, įprastai neužsiima tokia „nešvaria agitacija“ prieš rinkimus.
  Turime padaryti išvadą, kad agitacija, jog neverta dalyvauti rinkimuose, sumažina tikimybę rinkimus laimėti naujoms, jaunesnėms politinėms jėgoms, tarp jų visuomeniniams judėjimams ar pavieniams kandidatams.
  Ką daryti, kai rinkėjui nei vienos partijos sąrašas ir nei vienas kandidatas, netinka jo interesams?
  Tokiais atvejais belieka vienas būdas – ateiti į rinkimus ir atlikti balsavimo procedūrą, bet nepareikšti savo nuomonės nė už vieną partiją, nei už vieną kandidatą, kitais žodžiais sakant, biuletenį padaryti negaliojančiu. Tokiu būdu mes pasiliksime sau balso teisę ir neatiduosime jos nežinia kam, gal būt, ir savo priešininkui arba labiausiam nesąžiningam kandidatui, kartais net teismo baustam už nesąžiningas veikas, kaip gali nutikti, mums nedalyvavus balsavime.

 16. komentatorių dėmesiui

  2011-02-18 16:10

  Kažkodėl per Internet Explorer neįmanoma nei komentarų rašyti, nei į kitą puslapį pereiti.
  Tik per Mozilla Firefox.

 17. mįslė

  2011-02-18 18:25

  Prieš rinkimus – brolis, po rinkimų – molis. Kas?

 18. patarimas

  2011-02-18 19:32

  nebalsuokite už sąrašo viršuje esančius kandidatus,nesvarbu kokia tai būtų partįija.

 19. klausimas

  2011-02-18 19:57

  Kodėl Remigijus Ačas dalyvauja savivaldybės rinkimuose? Juk jis yra seimo narys. Taigi pasirink-seimas ar savivaldybė.Bet ne- noriu būti meras.Gudrus ėjimas-negaunu rinkėjų palaikymo ir mero kėdės-lieku seime. O surinktus balsus perleidžiu man patikusiam partijos draugui. Klausimas- kodėl taip galima daryti?

 20. Ar tiesa

  2011-02-18 20:27

  Ramigijus Ačas 1994 m. Baltarusijoje nuteistas už kontrabandą. Iš Baltarusijos jis neteisėtai bandė įvežti 19 traktorių. R.Ačiui buvo pakirta 30 tūkst. rublių bauda.
  Šalltinis VIKIPEDIJA, laisvoji enciklopedija. Ar tai tiesa?
  2004 m. kovo mėn. R.Ačiui buvo iškelta baudžiamoji byla dėl šmeižto, bet Ačas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir atsiprašė parlamentarės, tuomet teismas nusprendė teisiamąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamąją bylą nutraukti.

 21. Roma

  2011-02-18 21:38

  Atrodo tikrai geras patarimas – nebalsuoti už pirmuosius sąraše.
  Jeigu balsuosiu tai tikrai pasinaudosiu šiuo patarimu. Ir kaip anksčiau neatėjo į galvą.

 22. Elena

  2011-02-18 21:45

  2011-01-10 “Ekonomika.lt” pirmą kartą Lietuvos istorijoje publikuoja turtingiausių šalies verslininkų šimtuką. Sąraše Nr.53 Jordanas ir Viktorija Kenstavičiai – apie 90 milijonų litų. Turto ir pajamų deklaracijoje deklaruota apie 9 mnl. Kur tiesa?

 23. Alio Raseiniams

  2011-02-21 10:25

  Alio Raseinius skaitėme geru ir populiarėjančiu laikraščiu. Bet deja teko nusivilti. Įdomu kieno užsakymu blokuojate internetinius straipsnius ir komentarus? Jeigu netinka, tada visai uždarykit. Kol niekas nerašė komentarų, tol buvo viskas gerai. Pasirodo, kai tik žmonės pradėjo rašyti komentarus ir stop. Ar jūs manot, kad niekas nesupras, o runkeliai nesusivoks kaip galima įeiti. Bet ir runkeliams kartais įdomu.
  O įeiti galima per Mozila Firefox.

 24. admin

  2011-02-21 15:56

  Atsiprašome tinklapio lankytojų, kad pastaruoju metu dėl techninių kliūčių per Internet Explorer naršyklę neįmanoma rašyti komentarų, atversti kitą puslapį. Ši problema netrukus bus išspręsta, tikimės Jūsų kantrybės ir supratimo. Siūlome kurį laiką naudotis
  Mozilla Firefox naršykle. Visada laukiame Jūsų nuomonės, o ypač – konstruktyvių, argumentuotų, kultūringų, aplinkinių žmonių garbės ir orumo nežeminančių komentarų.

  “Alio, Raseinių” administracija

 25. nuojauta

  2011-02-23 23:36

  Turbūt labai didelės tos techninės kliūtys, kad ši problema vis dar neišsprendžiama. Turiu tokią gerą nuojautą, kad po rinkimų tikrai susitvarkys.
  O tie, kurie nemoka pasinaudoti kita naršykle, tai nieko negali kaltinti, nebent tik patys save.