Aktualijos

Jaudinanti ird? ir diuginanti siel? vent? (0)

Rugpj??io 12 d. Gruzdik?s biblioteka pakviet? vietos gyventojus ir sve?ius ? 10-?j? kart? organizuojam? tradicin? olin?s vent? Besibaigianti vasara kvepia olynais. iais metais vent? buvo skirta Ievos Simonaityt?s metams ir

Skaityti daugiau

Ugioniai (0)

Legendomis apipinti Ugioniai nutol? apie 4 km ? pietus nuo Betygalos. Vietovardio kilm? siejama su amin?ja ugnimi, pasak legend?, degusia ?ia iki emaitijos krikto. Senuosiuose em?lapiuose nurodomas Ugnioni?, kai kur

Skaityti daugiau

Mes ir v?l susitikom… (0)

Atrodo, tapo tradicija, kad Tarptautin?s komisijos naci? ir sovietinio okupacini? reim? nusikaltimams Lietuvoje ?vertinti (toliau Tarptautin? komisija) bendradarbiaudama su Ariogalos gimnazija organizuoja istorinius-paintinius seminarus. Pasak Tarptautin?s komisijos vykdomojo direktoriaus pavaduotojos-vietimo

Skaityti daugiau

Azartiniai loimai (ne)kaltas aidimas? (0)

Kartais nekaltas pramoginis loimas su draugais gali virsti nekontroliuojamu elgesiu kankinan?ia problema, patologija, rimta priklausomybe nuo azartini? loim?. Tod?l b?tina ?vertinti i? smagi? pramog? gr?sm? i anksto.
Respublikinio priklausomyb?s lig?

Skaityti daugiau

Kaulaki? biblioteka kvie?ia ? nuotaiking? rengin? (0)

Rugpj??io 25 d. Kaulaki? bibliotekoje rengiamas Kamil?s Birg?s knygos Nuod?m?s, kurios gyvena tarp m?s? sutiktuv?s. Jauna k?r?ja atvyks i Kauno, kur ji gyvena ir dirba. Tai antras raytojos k?rybinis darbas.

Skaityti daugiau

Ant vasaros sparn? (0)

Niekur mogus taip nepailsi kaip gamtoje. Vasaros ied? spalvos ir aromatas svaigina ir gundo diaugtis. Gyvenimas tada pasidaro daug spalvingesnis. Tod?l Gyli? kaimo bendruomen? savo kaim? mon?ms pails?ti ir susiburti

Skaityti daugiau

Kinas po atviru dangumi Raseini? krate (0)

Jau nuo 2017 m. V? Atrask Raseinius komanda kasmet diugina Raseini? krato gyventojus ir sve?ius nemokamu lietuviku kinu po atviru dangumi. iemet visus kviet?me pai?r?ti dokumentin? film? Kernagis Raseiniuose

Skaityti daugiau

Vasara geriausias laikas mokytis pramogaujant (0)

Efektyviausias mokymosi b?das kai linksma, ?domu ir veikla nepanai ? mokym?si. O geriausiai vaikai ugdomi geru pavyzdiu ir bendra veikla, kai b?name drauge su jais, aidiame, sportuojame, ikylaujame. Tada jie

Skaityti daugiau

Biblioteka pievoje (0)

Skubanti vasara vis labiau primena, kad reikia diaugtis visais jos teikiamais malonumais, g?r?tis stulbinan?iai graia gamta ir lepintis saul?tomis dienomis.
Tad liepos 28 dien? Pramediavos bibliotekos jaunieji skaitytojai tur?jo prog? pasim?gauti

Skaityti daugiau

Vasaros knyg? skaitymo susitikimai Paliepiuose (0)

Vasara puikus metas pab?ti gamtoje, pasidiaugti saulut?s glamon?mis. Liepos 15 d. rinkom?s ? parkel? prie bibliotekos su savimi pasi?m? Audron?s Mekauskait?s ir Aurinos Venislovait?s knyg? Istorijos skan?stai. Istorija

Skaityti daugiau