Aktualijos

Kalnujuose v?l suibo moli?gai (0)

Kaip ir kiekvienais metais, Kalnujuose t?siasi grai tradicija Papuokime Kalnujus moli?gais. Spalio pabaigoje vis? namai pavirsta moli?g? skaptavimo dirbtuv?l?mis. Malonu, kad ? i? akcij? ?sitraukia vis daugiau gyventoj?. mones labiausiai

Skaityti daugiau

Raganait?s puota lopelyje-darelyje Saulut? (0)

Nors Helovynas n?ra sava vent?, ta?iau su metais ji vis labiau populiar?ja m?s? alyje. Spalio 2829 dienomis Raseini? lopelyje-darelyje Saulut? tvyrojo tikra helovynika dvasia, vyko puota. Ir ne bet kokia,

Skaityti daugiau

Piligrimyst?s apraikos kult?roje ir kasdienyb?je (0)

Kelion?: tikslas ar procesas? Vidin?s patirtys ar ioriniai emocij? dirgikliai? Kada keliavimas yra turistinis veiksmas, o kada piligrimyst?? V? iluvos piligrim? centras drauge su Vytauto Didiojo universiteto Katalik? teologijos fakultetu

Skaityti daugiau

Pagalba prieinama svarbu idr?sti kreiptis (0)

D?l pandemijos sukelt? ibandym? daugeliui dabar sunkiau nei ?prastai, tod?l svarbu inoti, jog kreipimasis pagalbos ? specialistus ne g?dingas, o pagirtinas ingsnis.
Respublikin?s Vilniaus psichiatrijos ligonin?s specialist?s psicholog? Sonata

Skaityti daugiau

Solidarumo b?gimas iluvos gimnazijoje (0)

Spalio m?nes? iluvos gimnazijoje vyko jau tradicija tap?s Solidarumo b?gimas 2021. Solidarumo be?gimas organizacijos Gelbe?kit vaikus iniciatyva, kuria siekiama skatinti solidaruma? tarp skirtingu? kultu?ru?, socialine?s aplinkos ir i?vairaus amz?iaus moksleiviu?.

Skaityti daugiau

Klimato kaitos savait? (0)

Raseini? lopelis-darelis Liepait? atsiliep? ? Aplinkos ministerijos kvietim? spalio 1824 dienomis dalyvauti Klimato kaitos savait?je. Ja siekiama atkreipti d?mes? ? aktualiausius klimato kaitos klausimus.
Lopelyje-darelyje organizavome STEAM dirbtuves. Kiekvien? dien? buvo

Skaityti daugiau

Pagyvenusi? moni? diena Kalnujuose (0)

Spalis graiai margina medi? lapus spindin?iomis spalvomis. Gamta lyg atsipraydama m?s? rodo graiausi? savo veid?, saul?je spindin?ias gelsvas medi? vir?nes ir primena, kad ateina iemos metas. Gamtos dailininkas dovanoja ?vairiaspalv?

Skaityti daugiau

Moli?g?-ibint? diena iluvoje (0)

Spalio 27 dien? iluvos gimnazijos skverelyje isirikiavo p?staoniai grauoliai moli?gai. Tai jau tampa tradicine vente, ji iais metais tre?ioji. Moli?gus-ibintus gamino gimnazijos maieji ugdytiniai ikimokyklin?s ir priemokyklin?s grupi?

Skaityti daugiau

Ariogalos miesto aiktei suteiktas Tado Daugirdo pavadinimas (0)

Spalio 28 d. Raseini? rajono savivaldyb?s taryba pritar? si?lymui Ariogalos miesto aiktei suteikti Tado Daugirdo pavadinim?. Toks sprendimas priimtas atsivelgus ? mokslininko, archeologo ir dailininko nuopelnus Ariogalos kratui.
Kiek anks?iau, atstovaujant

Skaityti daugiau

Maironio parke bus genimi ir kertami pavojingi mediai (0)

Maironio parkas viena lankomiausi? viet? Raseini? mieste. ioje erdv?je verda kult?rinis gyvenimas, vyksta ?vair?s renginiai, sporto varybos, vaikai aidia jiems ?rengtose aidim? aiktel?se, ta?iau parkas, atsivelgiant ? eldini? b?kl?,

Skaityti daugiau