Literatūra

Aminos svajon?s (0)

G.K.
Trumpaami? aminos svajon?s
U pinigus parduodamos mele
Pasaulis is, be abejon?s,
Jau baigia perparduot save
Tik pinigai ijudina pasaul?,
Suildo pinigai nak?ia…
Pati didiausia j? apgaul? -
Tai popierin? j? galia…
O mes, keleiviai em?s laikini,
Ir turim daug

Skaityti daugiau

Tik beras ino (0)

Irena Putvinskait?
Noriu a paliesti
Ber? pakel?s,
Te jis alt? ras?
Ant man?s nukr?s.
irdis liepia
Tav?s atsiprayti,
Ant bero toies
Laik? parayti.
Nors inau,
Jo niekas neskaitys
Ir atsakymo neparays.
Tik beras ino,
K? jau?iu,
Kam ? neini?
odius siun?iu.
Priglundu prie bero
Pakel?s.
Te svyruoklis ras?
Ant

Skaityti daugiau

Verkia em? (0)

Kun. Vitas Kaknevi?ius
Verkia em?, skausmu apled?jus
Skundias savo baisi?ja dalia:
Iklausyk, o Gerasis K?r?jau,
Juk visus veikia Tavo valia.
Negaliu a matyti nalai?i?
Be pastog?s, drabui?, t?v?
Bad?, skurd? ir alt? jie ken?ia,
O juk tiek

Skaityti daugiau

Kad em? yd?t? (0)

Jadvyga EVARTIEN?
Nor??iau vis? em? g?l?m apsodinti,
ydin?iais kr?mais apsodint skersai ir iilgai.
Kad b?t? linksma, nuostabu gyventi,
Kad b?t laimingi seniai ir vaikai.
Ten, kur vanduo skalauja em?s krat?,
Sodin?iau gluosni?, ydin?i? karkl?.
Liepai?i? gojais aus?iau

Skaityti daugiau

Mintys ir irdis (0)

J?rat? G.
Tu bijai, kad Tav?s neigirs
Sumaity bals? visumos,
Ir i baim? Tau temdo akis
Drums?ia ird? ir siel? danai.
Baim? i Tau atima vilt?
Ir gramzdina gilyn prarajon.
Tu manai, kad vilties neb?ra,
Kad gyvent Tau

Skaityti daugiau

Mielas kampelis (0)

V. BIELSKIEN?
S?diu darely tarp g?li?.
Man gera- mano g?l?s ydi.
Ir nuotaika man pakili,
Akyse laim? vyti…
Neu g?lel? prie g?l?s,
Puoiu darel? savo…
Te vis? laik? jos yd?s
Kaip rojuj- kiemas mano…
?ia pat ?iurlena upeliu
Fontanas basein?ly…
uvyt?s

Skaityti daugiau

Tiktai dulkel? (0)

Genovait? MASAITYT?
A tik medelis liaunas
Gimtin?s pakel?je.
Kas nori, tas ugauna,
Ir drasko varb?s v?jai.
A – tik maytis laas,
Ikrit?s tavo up?n,
Kur? bangel?s neas
? Vent? ar eup?.
O gal pauktelis margas -
Padang? tavo raiau.
Noriu pab?gt

Skaityti daugiau

Ar toli? (0)

Kun. Vitas KAKNEVI?IUS
Mes toli, mes toli, mes toli
Nuo likimo nuo savo min?i?.
Tu tiesos pasakyt negali,
irdimi juk a visk? jau?iu.
Tu viena m?nesienoj braidai,
Kur suspindusi rymo rasa.
A inau – tu seniai

Skaityti daugiau

Koks tas keistas mogus (0)

V.S.
Koks tas keistas mogus,
Ididus, neramus,
Kaip vabalas em?j ropoja.
Siekiai jo dideli,
Ar visuomet tikri -
Juk mogus – tik keistas svajoklis.
Kartais skleidia sparnus,
Ir pakyla mogus,
? auktumas em?s gimtosios.
Saugo em?s turtus,
Stato miestus didius,
Mokslui ird?

Skaityti daugiau

Irena PUTVINSKAIT? (0)

Irena PUTVINSKAIT?
Nakties dangaus gilumas
Baugina ir vilioja,
vaigd?ta begalyb?
Nakties tyloj man moja.
Traukia neinomyb?.
Paslaptys Visatos.
irdyje kelia ilges?
Erdvi? toliai plat?s.
A troktu suinoti,
K? slepia begalyb?.
A mintyse klajoju
Juodoj neinomyb?j.
Akivaizdoj K?r?jo
Bej?g? a jau?iuosi.
Menkut? em?s dulk?,
Blakoma laukuose.
Taip. Dulk?

Skaityti daugiau