Sporto renginiai

Krepininko J. Ma?iulio t?tis: m?s? aknys Raseini? krate (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Krepinink? Jon? Ma?iul? ir jo t?t? Jon? Ma?iul? su Raseini? kratu sieja ne tik ta pati, kaip ir didiojo Raseini? krato s?naus Maironio (Jono Ma?iulio) pavard?, bet ir kilm?

Skaityti daugiau

Naujas krepinio sezonas prasid?jo turnyru (0)

anas VITKUS
Ilgai lauktas 2010-2011 met? krepinio sezonas prasid?jo rajono vyr? krepinio turnyru Savivaldyb?s taurei laim?ti. Usiregistravo net 18 komand?. Daugumos ekip? pavadinimai inomi, veidai pa?stami, iskyrus kelet? naujien?. Pristatau komandas

Skaityti daugiau

Pirmasis Lietuvos sporto veteran? suvaiavimas (0)

Gintautas BAL?AITIS
Rugs?jo 11 dien? Kauno sporto hal?je ?vyko 1-asis Lietuvos sporto veteran? suvaiavimas, kur? organizavo Sporto veteran? asociacija ,,Penki iedai. Suvaiavime dalyvavo didelis b?rys buvusi? olimpie?i?, pasaulio, Europos, Lietuvos ?empion?

Skaityti daugiau

alioji futbolo diena (0)

Gintar? Grei?i?t?
Beveik prie metus draugijos Ariogalos vienyb? prezidento galvoje gim? atrodo ne?tik?tina id?ja aisti futbol? ant vandens. Post factum, i i pirmo vilgsnio ne?gyvendinama id?ja jau realizuota.
iam projektui ?gyvendinti

Skaityti daugiau

Sporto klubo VIDUKEL?S krepinio turnyras (0)

Donatas BAUKYS
?vyko jau tradicin?mis tapusios 3×3 krepinio varybos sporto klubo Vidukel? prizams laim?ti.
Geras oras ? turnyr? priviliojo 16 komand?. Dalyviai gal?jo varytis 4-iose amiaus grup?se. Iki 17 m. ir veteran?

Skaityti daugiau

Krepinio turnyras Karpyn?je (0)

Albertas VILIMAS
2010 m. rugpj??io 7 d. kaimo turizmo sodyboje ,,Karpyn? vyko krepinio 3×3 varybos UAB ,,Norvelitos prizams laim?ti. Nor? dalyvauti varybose pareik? 24 komandos i Raseini? ir kit? rajon? savivaldybi?.

Skaityti daugiau

irg? lenktyn?se Veterinarijos taurei laim?ti pasiektas rekordas (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Vienas didis Raseini? ,,saliamonas iemet prie irg? lenktyni? sezon? Raseini? valdiai ir raseinikiams pranaavo, kad be jo irg? Raseini? hipodrome lenktyn?s nevyks. Ta?iau vyko jau penktosios sezono lenktyn?s. Apskritai

Skaityti daugiau