Tarybos posėdžiai

Pagaliau atostogos!!! (4)

Kristina BENDI?T?
Taryboje nauji veidai
Keisti tie politikai i paskutini?j? veriasi patekti ? taryb?, aktyviai rezga rinkimines kampanijas, arsto rink?jams paadus, o isikovoj? tarybos nario mandat? be skrupul? numoja ranka

Skaityti daugiau

100-oji diena (5)

Kristina BENDI?T?
100 dien? – 100 bal?
Liepos 19-?j? ? jubiliejin? naujosios valdios imtadienin? pos?d? susirinko 23 tarybos nariai. Kaip paym?jo meras Remigijus A?as, pagal Europos tradicijas per pirm?j? imt? darbo dien?

Skaityti daugiau

Pos?dis ?vyko (2)

Kristina BENDI?T?
?kart pab?go meras

Nors birelio 29-?j? suauktame Savivaldyb?s tarybos pos?dyje, kaip ir pra?jus? kart?, nedalyvavo du valdan?iosios daugumos atstovai, ta?iau pos?dis visgi ?vyko.
Prieing? poli? politikai nespinduliavo tarpusavio supratimu ir tolerancija,

Skaityti daugiau

Tarybai n?ra kada nuobodiauti (2)

Kristina BENDI?T?
Vos prie savait? pos?diav?, Raseini? r. savivaldyb?s tarybos nariai ? antradien? ir v?l rinkosi ? eilin?, jau 5-?j? tarybos pos?d?. Inauguruotasis pilnavertis meras Remigijus A?as, varko kair?je ididiai segintis

Skaityti daugiau

Tr?ksta tik regalij? ir nauj? rat? (2)

Kristina BENDI?T?
? pirmadien? vyko jau tre?iasis Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?dis, kuriame sudalyvavo 23 tarybos nariai. Ikilmingai buvo atliktas nusipelniusi?j? ir sukaktuvinink? pagerbimo ritualas u ilgamet? kruopt?, atsaking? ir

Skaityti daugiau

Tarybos nariai pasiskirst? darbus (1)

Kristina BENDI?T?
Balandio 26 dien? vyko antrasis Raseini? rajono savivaldyb?s 7-ojo aukimo tarybos pos?dis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai. Pos?dio pradioje meras Remigijus A?as jubiliejaus proga pasveikino Biudeto skyriaus ved?j? Aldon?

Skaityti daugiau

Septintojo aukimo tarybos startas (3)

Kristina BENDI?T?
Balandio 11-osios rytmet? visi 25 naujai kadencijai irinkti tarybos nariai Savivaldyb?s pos?di? sal?je ild? nuo i?jusi?j? s?dim?j? vos sp?jusius atv?sti kr?slus. Pirmose gretose puikavosi partijos Tvarka ir teisingumas atstovai

Skaityti daugiau

Atsisveikinimas su mandatais (0)

Kristina BENDI?T?
K? galima papasakoti apie 63-?j?, paskutin?j? 6-osios kadencijos tarybos pos?d?? Paym?tina, kad pos?dyje dalyvav? 22 tarybos nariai, iikv?p? ir isis?m?, steng?si kuo grei?iau kaip basi per arijas –

Skaityti daugiau

Savivaldyb?je atrasta rajonin? vertyb? (1)

Kristina BENDI?T?
Raseini? r. savivaldyb?s 6-ojo aukimo tarybos kadencija neivengiamai ritasi ? pabaig?. tai kovo 24-?j? vyko priepaskutinis, 62-asis pos?dis, ? kur? teik?si atvykti 22 tarybos nariai, o likusiesiems koj?

Skaityti daugiau

Biudetui pritar? vos pus? tarybos nari? (0)

Kristina BENDI?T?
Vasario 17 dien? kadencij? bebaigi? tarybos nariai atsainiai rinkosi ? 61-?j? pos?d?. Daugelis j? mintimis jau buvo nutol? nuo kasdieni?, emik? reikal? tausojo j?gas ant kuln? lipantiems rinkimams:

Skaityti daugiau